Algemeen overleg : Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019 (het algemeen overleg wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

De vergadering is geannuleerd

26 november 2019
17:30 - 19:30 uur
Commissie: Europese Zaken
Tweede herziene convocatie ivm annulering van het algemeen overleg. 

 

Bewindsperso(o)n(en)

  • S.A. Blok
    minister van Buitenlandse Zaken

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019 (nog te ontvangen)

  2. 2

    Verslag van de Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019 (nog te ontvangen)