Algemeen overleg : Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019 (wordt verplaatst naar 26 november 2019)

De vergadering is verplaatst

27 november 2019
18:30 - 20:30 uur
Commissie: Europese Zaken
De commissie heeft in haar procedurevergadering van 16 mei 2019 ingestemd met deze aangepaste planning, in verband met buitenlandse verplichtingen van de minister in de week van 3 - 5 december 2019.

Bijlage