Procedurevergadering

Extra procedurevergadering (direct aansluitend aan de voorafgaande procedurevergadering)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering (direct aansluitend aan de voorafgaande procedurevergadering)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering VWS 2 oktober 2019 - 11.30-12.00 uur - direct aansluitend aan de voorafgaande procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering VWS 2 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Vaststelling vraagstelling en voorstel te nodigen personen/organisaties rondetafelgesprek Implantaten.

Details

  • Er zal een openbaar rondetafelgesprek over implantaten plaatsvinden op maandag 25 november 2019, waarbij de initiatiefnemers het voorstel zullen aanpassen conform de bespreking in de extra procedurevergadering. Een alternatieve datum is maandag 9 december. 
  • Het derde blok in het voorliggende voorstel wordt gesplitst in twee blokken, zodat een indeling wordt gemaakt van vier blokken van een uur.
  • In eerste instantie wordt ingezet op het daadwerkelijk laten overkomen van de buitenlandse genodigden, mocht dat niet haalbaar blijken dan is een videoconferentie het alternatief.
  • De definitieve lijst van genodigden zal via de e-mail met de woordvoerders worden vastgesteld.

Voorstel initiatiefnemers: zie tabblad documenten.