02
sep
Besloten debat
2 september 2019 18:00
E-mailprocedure

Verzoek aan ministers JenV en BuZa om brief over mogelijke uitlevering kroongetuige MH17 aan Rusland

E-mailprocedure: "Verzoek aan ministers JenV en BuZa om brief over mogelijke uitlevering kroongetuige MH17 aan Rusland"Deze vergadering is geweest
Van: Toor van T.
Verzonden: maandag 2 september 2019 18:43
Aan: GC-Commissie-J&V; GC-Commissie-buza
CC: Commissie J&V; Commissie BUZA
Onderwerp: UITKOMST EMAILPROCEDURE: verzoek aan ministers JenV en BuZa om brief over mogelijke uitlevering kroongetuige MH17 aan Rusland
 
 
Aan de leden van de vaste commissies voor:
- Justitie en Veiligheid
- Buitenlandse Zaken
 
Geachte leden,
Een meerderheid van de Kamer, bestaande uit de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en SGP, stemt in met het voorstel van het lid Van Dam om de ministers van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken te verzoeken de Kamer op korte termijn een schriftelijke reactie te sturen op bijgaand krantenbericht, inclusief een reactie van de zijde van het Openbaar Ministerie. De brief met het verzoek is inmiddels namens beide commissies verzonden aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken.
 
Theo van Toor
Griffier
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Aan de leden van de vaste commissies voor:
- Justitie en Veiligheid
- Buitenlandse Zaken
 
Geachte leden,
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Van Dam om de ministers van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken te verzoeken de Kamer op korte termijn een schriftelijke reactie te sturen op bijgaand krantenbericht, inclusief een reactie van de zijde van het Openbaar Ministerie: https://www.ad.nl/buitenland/rusland-wil-kroongetuige-mh17-hebben~a6e23dac/
Graag verneem ik uw reactie op dit voorstel, namens uw fractie, via reply all, uiterlijk heden, vóór 18.00 uur.
 
Theo van Toor
Griffier
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Dam, van C.
Verzonden: maandag 2 september 2019 13:34
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: ‘Rusland wil kroongetuige MH17 hebben’ | Buitenland | AD.nl
 
Geachte griffie J&V,
 
Graag zou ik met enige voorrang een email-procedure willen starten. Doel: via de commissie J&V aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken een schriftelijke reactie vragen op bijgaand krantenbericht, inclusief een reactie van de zijde van het Openbaar Ministerie.
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om gelet op de kennelijke urgentie deze email-procedure snel te starten en de reactietijd beperkt te houden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Chris van Dam/CDA
 
 
https://www.ad.nl/buitenland/rusland-wil-kroongetuige-mh17-hebben~a6e23dac/
 
 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek aan ministers JenV en BuZa om brief over mogelijke uitlevering kroongetuige MH17 aan Rusland op 2 september 2019

Agendapunten