E-mailprocedure : Verzoek verplaatsen AO Justitiele Jeugd (i.v.m. uitnodigen minister VWS) en verlengen naar 4 uur

De vergadering is geweest

28 augustus 2019
17:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u reeds mee dat de verzoeken worden gesteund door een meerderheid.
 
Het AO Justitiële Jeugd zal worden verplaatst naar woensdag 25 september van 17.00 – 21.00 uur. De petitieaanbieding in aanwezigheid van de minister voor Rechtsbescherming over het verhogen van jeugdstraffen zal worden verplaatst naar woensdag 25 september om 16.45 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Hilde Schoor
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal


Van: Schoor, H. <h.schoor@tweedekamer.nl
Verzonden: maandag 26 augustus 2019 13:35
Aan: GC-Commissie-J&V <GC-Commissie-J&V@tweedekamer.nl>
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure verzoek verplaatsen AO Justitiele Jeugd (i.v.m. uitnodigen minister VWS) en verlengen naar 4 uur
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Wijngaarden (VVD-fractie) om het AO Justitiële Jeugd, op dit moment gepland op woensdag 4 september van 14.00-17.00 uur met de minister voor Rechtsbescherming, te verplaatsten naar een zo spoedig mogelijk ander moment, zodat tevens de minister voor VWS hiervoor kan worden uitgenodigd.
 
Daarnaast is het verzoek om het AO met een uur te verlengen naar een duur van vier uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk woensdag 28 augustus om 17.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met beide verzoeken.
 
Ik wijs u erop dat op dit moment voorafgaand aan het AO een petitieaanbieding in aanwezigheid van de minister voor Rechtsbescherming is gepland over het verhogen van jeugdstraffen door de ouders van Nick Bood,  Romy Nieuwburg en Savannah Dekker. Deze petitie zal bij voldoende steun tevens worden verplaatst.
 
Met vriendelijke groet,
Hilde Schoor
Adjunct-griffier 
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Wijngaarden van J. 
Verzonden: zaterdag 24 augustus 2019 12:05
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: Spoed emailprocedure verzoek aan commissie
 
Beste leden van de vaste commissie,
 
Tijdens het AO justitiële jeugd zal het mede gaan over sluiting van JJI’s in noord en zuid Nederland en wat dit betekent voor de totale GGZ-infrascttuctuur in in die regio’s. De belangrijkste voor dit AO geagendeerde brief is dan ook mede ondertekent door VWS-minister Hugo de Jonge. Hugo de Jonge is op de dag van het AO echter verhinderd.
 
De VVD hoort daarom graag of er bezwaar tegen bestaat dit AO zo snel mogelijk op een ander moment te plannen maar dan met beide bewindspersonen (Dekker en De Jonge) met een duur van vier uur.
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Wijngaarden

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek verplaatsen AO Justitiele Jeugd (i.v.m. uitnodigen minister VWS) en verlengen naar 4 uur

    Te behandelen:

    Loading data