24
jul
Besloten debat
24 juli 2019 12:00
E-mailprocedure

Uitnodiging werkbezoek aan de Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL) in Ter Apel

E-mailprocedure: "Uitnodiging werkbezoek aan de Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL) in Ter Apel"Deze vergadering is geweest
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het werkbezoek doorgang zal vinden op maandag 26 augustus 2019.
Hiervoor hebben zich opgegeven de leden en fractiemedewerkers van de fracties van de VVD, CDA, GL en 50Plus.
 
Met vriendelijke groet,
 
Patricia Tielens-Tripels
 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
 
Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Tielens - Tripels, (Patricia)
Verzonden: woensdag 17 juli 2019 10:35
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure: Uitnodiging VKC-leden werkbezoek Ter Apel 26 augustus 2019

 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid nodigt u uit een werkbezoek te brengen aan de Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL) in Ter Apel op maandag 26 augustus 2019. (zie bijgaande brief)
Per lid mag ook één medewerker deelnemen aan het werkbezoek.
In verband met de organisatie daarvan wordt u verzocht uiterlijk woensdag 24 juli 209 te 12.00 uur aan te geven of u en uw medewerker daaraan willen deelnemen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Patricia Tielens-Tripels
Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure tnodiging werkbezoek aan de Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL) in Ter Apel

Agendapunten