Algemeen overleg : Vliegveiligheid (verplaatst naar 12 februari)

De vergadering is verplaatst

19 februari 2020
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlage