Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid (verlengd met een uur)

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid (verlengd met een uur)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e HERZIENE convocatie algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2019, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda over aandacht voor individuele zaken en de zorgen die er zijn rondom uitleveringen aan Rwanda

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over het bericht ‘1.600 asielkinderen verdwenen uit de opvang’

Te behandelen:

21
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juni 2019, over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt

Te behandelen: