Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid (tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar 4 juli 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid op 12 juni 2019