12
jun
Live debat
Vanaf 13:00
Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid op 12 juni 2019

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

6
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda over aandacht voor individuele zaken en de zorgen die er zijn rondom uitleveringen aan Rwanda

Te behandelen: