Algemeen overleg

Bestuursrecht (verplaatst naar 10 oktober 2019)

Algemeen overleg: "Bestuursrecht (verplaatst naar 10 oktober 2019)"Deze vergadering is verplaatst naar 10 oktober 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg over Bestuursrecht op 2 oktober 2019