Vergadering verplaatst
Wetgevingsoverleg

Behandeling van de verantwoordingsstukken cie. BiZa en de wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota Hfdst. VII, Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) 2018 (op verzoek van minister BZK is het wetgevingsoverleg verplaatst naar 20 juni 2019)

Wetgevingsoverleg: "Behandeling van de verantwoordingsstukken cie. BiZa en de wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota Hfdst. VII, Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) 2018 (op verzoek van minister BZK is het wetgevingsoverleg verplaatst naar 20 juni 2019)"Deze vergadering is verplaatst naar 20 juni 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg inzake het Jaarverslag en Slotwet 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken op 12 juni 2019