Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Spoor (verplaatst naar 25 september)

Algemeen overleg: "Spoor (verplaatst naar 25 september)"Deze vergadering is verplaatst naar 25 september 2019
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Spoor d.d. 19 september