Algemeen overleg

Spoor

Algemeen overleg: "Spoor"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Het AO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
• reactie staatssecretaris op rapporteur PHS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Spoor d.d. 25 september
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 september 2019, over Spoor

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten