Algemeen overleg

Nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling (wordt samengevoegd met de AO's Lokale Democratie, Demonstratie en Democratie op 27 juni 2019)

Algemeen overleg: "Nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling (wordt samengevoegd met de AO's Lokale Democratie, Demonstratie en Democratie op 27 juni 2019)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling 4 juli 2019