Algemeen overleg

Terrorisme/extremisme

Algemeen overleg: "Terrorisme/extremisme"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over Terrorisme/extremisme
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg over terrorisme/extremisme op 21 maart

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2018, over het bericht dat tabaksfabrikant Philip Morris terrorismeonderzoek sponsort om beleid tegen sigarettensmokkel te stimuleren

Te behandelen:

5
Afdoening van de gewijzigde motie van het lid Buitenweg over inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties (Kamerstuk 29754-444)

Te behandelen:

8
Kabinetsreactie op de brief van de Kinderombudsman van 8 januari 2019 inzake veiligheidsanalyse met betrekking tot uitreizigers en hun minderjarige kinderen in Syrische kampen

Te behandelen:

9
Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019, over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek

Te behandelen:

12
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht ‘Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers en kinderen’

Te behandelen: