Algemeen overleg : Terrorisme/extremisme

De vergadering is geweest

21 maart 2019
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. de Graaf (PVV)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  WODC-onderzoek 'Salafistische moskeeorganisaties in Nederland; markt en competitieve voordelen nader onderzocht'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie n.a.v. publicaties over rechtsextremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Veiligheidsanalyse met betrekking tot uitreizigers en hun minderjarige kinderen in Syrische kampen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2018, over het bericht dat tabaksfabrikant Philip Morris terrorismeonderzoek sponsort om beleid tegen sigarettensmokkel te stimuleren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afdoening van de gewijzigde motie van het lid Buitenweg over inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties (Kamerstuk 29754-444)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpak online hate speech

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapport ‘Psychopathologie en terrorisme: stand van zaken, lacunes en prioriteiten voor toekomstig onderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op de brief van de Kinderombudsman van 8 januari 2019 inzake veiligheidsanalyse met betrekking tot uitreizigers en hun minderjarige kinderen in Syrische kampen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019, over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 49

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2018, over de aanpak van radicalisering in Arnhem

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht ‘Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers en kinderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  De veiligheid van religieuze instellingen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data