Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Terrorisme/extremisme (verplaatst naar 14.00 uur)

Algemeen overleg: "Terrorisme/extremisme (verplaatst naar 14.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar 21 maart 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Terrorisme/extremisme op 21 maart 2019