E-mailprocedure : Voorstel Moorlag (PvdA) om een rondetafelgesprek over Energieprijzen te organiseren

De vergadering is geweest

21 februari 2019
12:00 uur
Van: Commissie EZK
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 16:06
Aan: GC-Commissie-EZK
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel Moorlag (PvdA) om een rondetafelgesprek over Energieprijzen te organiseren - Reactie uiterlijk morgen (21/02) 12.00 uur
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Van het lid Moorlag (PvdA) is het onderstaande voorstel binnengekomen om op korte termijn een rondetafelgesprek over Energieprijzen te organiseren.
 
Via deze e-mailprocedure wordt u verzocht om uiterlijk morgen (donderdag 21 februari 2019) om 12.00 uur aan te geven (met een reply-all op deze e-mail) of u met dit voorstel in kunt stemmen.*
 
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
Indien het voorstel wordt aangenomen zal u diezelfde dag nog een inventarisatie ontvangen met de vraag wie u voor de drie voorgestelde blokken van het rondetafelgesprek uit zou willen nodigen.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Adjunct-griffier vaste commissie voor Economische Zaken

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel Moorlag (PvdA) om een rondetafelgesprek over Energieprijzen te organiseren

    Te behandelen:

    Loading data