E-mailprocedure : Verzoek vh lid Kwint om AO Onderwijs en zorg een uur eerder te beginnen ivm plenair debat Kindgebonden budget

De vergadering is geweest

19 februari 2019
10:00 uur
Geachte woordvoerders AO Onderwijs en Zorg,
 
Het lid Kwint heeft verzocht na te gaan of bovengenoemd AO van 21 februari a.s. een uur eerder kan beginnen ivm het plenair debat inzake kindgebonden budget (waar meedere woordvoerders bij aanwezig moeten/willen zijn). Het lukt in de agenda van de twee bewindspersonen en er is een vergaderzaal beschikbaar.
Graag verneem ik voor morgen 10.00 uur of uw fractie kan instemmen met het vervroegen van de aanvang van het AO van 13.30 naar 12.30 uur.
 
do 21-02-2019 13.30 - 16.30Algemeen overlegOnderwijs en zorg
 
 
15.15 uur              Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de
                               inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35 010)
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. (Eveline) C.E. de Kler
griffier commissie OCW
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Besluit: het AO wordt een uur vervroegd.