Plenair debat (wetgeving)

Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997)

Plenair debat (wetgeving): "Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Experiment gesloten coffeeshopketen
Stenogram
Download Experiment gesloten coffeeshopketen
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) (34 997)

Te behandelen:

2
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: