Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Stafnotitie - Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 16 mei 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 22 mei 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek een reactie op het proefschrift inzake "ook-legale-adopties-kunnen-illegaal-zijn"
Brief lid / fractie
Download Verzoek om kennismakingsgesprek voorafgaand aan het AO Nationale Veiligheid met de nieuwe voorzitter (dhr. Dijsselbloem) van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 22 mei 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister van Justitie en Veiligheid en minister voor Rechtsbescherming een beleidsreactie op de Appendix 2018 Zwartboek van de Vereniging Verkeersslachtoffers
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid op hartekreet van de burgemeester in Telegraaf inzake jihadi-s
Brief lid / fractie
Download Verzoek schriftelijk overleg over de Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s
Brief lid / fractie
Download Verzoek om AO Deurwaarders om te zetten in een SO voor het zomerreces
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op het artikel “Geweld tegen moskeeën wordt niet herkend als discriminatie”
Brief lid / fractie
Download Verzoek om AO over de evaluatie van de wet herziening ten voordele
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie minister: Rapport Kinderombudsvrouw 'Hoeveel nachtjes nog'

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

Te behandelen:

5
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
11
Onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand

Te behandelen:

27
30
Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2019, over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan Radicale prediker’

Te behandelen:

39
Reactie op verzoek commissie over een toelichting op de opzet van de initiatieven ‘Recidivebestrijding (‘Koers en Kansen’)’en ‘Effectiviteit politieoptreden’ in het kader van de operatie Inzicht in kwaliteit

Te behandelen:

54
Verzoek beleidsreactie van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming op de Appendix 2018 Zwartboek van de Vereniging Verkeersslachtoffers

Te behandelen:

55
Verzoek reactie van de minister voor Rechtsbescherming op het Rapport van de Kinderombudsvrouw 'Hoeveel nachtjes nog'

Te behandelen:

57
58
Verzoek het algemeen overleg over gerechtsdeurwaarders om te zetten in een schriftelijk overleg voor het zomerreces

Te behandelen:

67
Stafnotitie - Rapporteurschap Begroting 2019 Justitie en Veiligheid
68
Stafnotitie – Afrondingsnotitie informele voorbereidingsgroep Ondermijning
69
Stafnotitie - IVG Politie van de toekomst