Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

20 februari 2019
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • T. van Gent (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)
 • G. Markuszower (PVV)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Protocol tussen de Republiek Armenië en de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven; Brussel, 20 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie op de brief van de Kinderombudsman van 8 januari 2019 inzake veiligheidsanalyse met betrekking tot uitreizigers en hun minderjarige kinderen in Syrische kampen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging blusinstructies bij vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpak van cold cases

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal Bankgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan over het bericht ‘Nieuwe docu ‘Verdacht’ brengt etnisch profileren pijnlijk in beeld’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wob-besluit onderzoek Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel uitkomsten beveiligingsonderzoeken naar het vernieuwde C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie van het lid Helder over een nieuw dan wel aangepast kader voor de uitruk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Veiligheidsbeeld BES 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het openbaar ministerie in een groot terrorismeonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek 'Op weg naar een Weerbare Open Samenleving'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over taak politie bij het verlenen van (nood)hulp op straat en bij (GGZ)instellingen als personen met verward gedrag betrokken zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport 'Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport ‘Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijkse werk – verslag van een onderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van brief aan Eerste Kamer over de ontwikkelingen in de markt van de juridische dienstverlening en toekomst advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Kuiken over de melding van Vereniging Sociale Advocatuur Nederland ‘Minister Dekker zou al contract sluiten met verzekeraar voor pilot rechtshulppakket’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op een vraag van het lid Buitenweg over het bestaan van een jaarlijks EU mechanisme ter versterking van democracy, rule of law and fundamental rights

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag 2018 Rooms-Katholieke Kerk inzake seksueel misbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'Slachtofferschap van online criminaliteit'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Doorlichtingsonderzoek rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanpak misstanden private buitengerechtelijke incassomarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Erkenning van in het buitenland gesloten kindhuwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  RIVM onderzoek chroom-6 in penitentiaire inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie Raad voor de Kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten over het kopen van EU paspoorten door criminelen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsreactie op het WODC-Rapport 'Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen. Analyse van een beleidslogica'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  MH17: Ondertekening financieel MoU door JIT-landen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Consultatie richtlijn Europese vitale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot en met 13 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om het nog in te dienen wetsvoorstel Bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap in handen te stellen van de vaste commissie EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek reactie op artikel 'Angstcultuur op het ministerie van justitie en Veiligheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek rondetafelgesprek over digitalisering rechtspraak en financiering rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek onderzoeksvraag Onderzoekraad voor Veiligheid inzake vuurwerkramp Enschede

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek inzake ex-ante analyses over economische veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek reactie op uitzending Argos inzake kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek uitstel inbrengdatum verslag wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek gesprek met hoogleraar en slachtoffers inzake kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brievenlijst