Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek van het lid van Dam voor een rondetafelgesprek over digitalisering rechtspraak en financiering rechtspraak
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering op 20 februari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 20 februari 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie op uitzending Argos inzake kindermisbruik
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake ex-ante analyses over economische veiligheid
Brief lid / fractie
Download Verzoek onderzoeksvraag Onderzoekraad voor Veiligheid inzake vuurwerkramp Enschede
Lijst met EU-voorstellen
Download Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot en met 13 februari 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van minister van J&V op artikel "Angstcultuur op het ministerie van justitie en Veiligheid"

Deelnemers


Agendapunten

1
Protocol tussen de Republiek Armenië en de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven; Brussel, 20 juni 2018

Te behandelen:

4
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
38
Verzoek om het nog in te dienen wetsvoorstel Bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap in handen te stellen van de vaste commissie EZK

Te behandelen:

46
Brievenlijst
47
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek aanpak van radicalisering
48
Stafnotitie - Kennisagenda 2019