Algemeen overleg : Verkeersveiligheid (verplaatst naar 13 december)

De vergadering is verplaatst

18 december 2018
16:00 - 20:00 uur
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlage