Rondetafelgesprek

Roulerend rondetafelgesprek inzake lumpsumfinanciering (Rooksalon)

Rondetafelgesprek: "Roulerend rondetafelgesprek inzake lumpsumfinanciering (Rooksalon) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie roulerend rondetafelgesprek inzake lumpsumfinanciering (Rooksalon), 23-1-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Opzet roulerend rondetafelgesprek inzake lumpsumfinanciering (Rooksalon)

Details

Het doel van het gesprek met een grote groep leraren, schoolleiders en bestuurders is om zicht te krijgen op de praktijk van verantwoording en medezeggenschap over de besteding van onderwijsgeld en kennis te nemen van opvattingen die daarover in de praktijk leven.

In de Kamer is al geruime tijd aandacht voor lumpsumbekostiging in het onderwijs en de verantwoording over de besteding van het onderwijsgeld.
Er zijn een aantal rondetafelgesprekken georganiseerd.
Dit gesprek heeft het karakter van een roulerende rondetafel en vindt plaats in de Oude Zaal. Dit houdt in dat de deelnemers met elkaar en met Kamerleden gedurende 20 minuten zullen spreken over elk van de onderstaande aandachtspunten en dan rouleren. Elk aandachtspunt komt zo aan bod in elke groep.
Aandachtspunten tijdens dit gesprek kunnen zijn:
 
 1. De mate van financiële expertise
  - bij schoolbesturen
  - bij scholen, zowel bij schoolleiders en medezeggenschap
 2. Mate van betrokkenheid van schoolleiders, leraren, medezeggenschap bij de besteding van onderwijsgeld
  - in hoeverre worden ze er nu bij betrokken?
  - in hoeverre willen ze erbij betrokken worden?
  - wat zijn de ervaringen met besteding middelen werkdrukakkoord?
  - welke financiële informatie wil medezeggenschap wel / niet ontvangen?
 3. Prioriteiten in de begroting
  - waar wordt het eerst op bezuinigd?
  - en waarop het laatst?
 4. Mate van interne en externe verantwoording en verbeterpunten in de verantwoording
  - huidige stand van zaken
  - aspecten zoals: beleidsrijk begroten, je doelen duidelijker koppelen aan geld en daarover rapporteren, 
    toewerken naar meer zicht op doelmatigheid van bestedingen (advies Onderwijsraad)
  - (overige) verbeterpunten
2
Lumpsumbekostiging: verantwoording en medezeggenschap