Inbreng schriftelijk overleg : Ontwerpbesluit beste beschikbare technieken voor grote stookinstallaties

De vergadering is geweest

20 november 2018
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties

    Te behandelen:

    Loading data