Algemeen overleg : Bouwregelgeving/ risicovloeren

De vergadering is geweest

20 februari 2019
16:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *) en annulering agendapunt (opvolging diverse moties en toezeggingen over de woningmarkt (32847-410) i.v.m. de besluitvorming in de pv BiZa van 14/2).

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken uitvoering diverse toezeggingen en moties over brandveiligheid ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018, over het bericht ‘Bouwsector neemt veiligheid al jaren niet serieus’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) naar aanleiding van het rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van het lid Ronnes, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over risicovloeren in gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data