Algemeen overleg

Bouwregelgeving/ risicovloeren

Algemeen overleg: "Bouwregelgeving/ risicovloeren"Deze vergadering is geweest
Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *) en annulering agendapunt (opvolging diverse moties en toezeggingen over de woningmarkt (32847-410) i.v.m. de besluitvorming in de pv BiZa van 14/2).

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over Bouwregelgeving/ risicovloeren
Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene convocatie algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren op 20 februari 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten