Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Bouwregelgeving/risicovloeren (AO wordt verplaatst naar een nieuwe datum in 2019)

Algemeen overleg: "Bouwregelgeving/risicovloeren (AO wordt verplaatst naar een nieuwe datum in 2019) "Deze vergadering is verplaatst naar 20 februari 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren d.d. 08 november 2018