Hoorzitting / rondetafelgesprek

Veiligheid en kwaliteit forensische zorg

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Veiligheid en kwaliteit forensische zorg"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie rondetafelgesprek over Veiligheid en kwaliteit forensische zorg op 5 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details

 
  1. Dhr. J. Verbugt GGZ Nederland
  2. Mw. E. Merlijn, FNV Zorg & Welzijn
  3. Mw. M. Storms, TBS Nederland
  4. Dhr. O. Veenstra, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht (CTP Veldzicht) en Centrale Ondernemingsraad van Dienst Justitiële Inrichtingen (COR DJI)
  5. Dhr. J. Knoester, Vereniging van TBS-advocaten
  6. Mw. R. Jansen, Slachtofferhulp Nederland
2
Position paper GGZ Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Veiligheid en kwaliteit forensische zorg d.d. 5 september 2018

Te behandelen:

3
Position paper FNV Zorg en Welzijn t.b.v. rondetafelgesprek Veiligheid en kwaliteit forensische zorg d.d. 5 september 2018

Te behandelen:

4
Position paper CTP Veldzicht t.b.v. rondetafelgesprek Veiligheid en kwaliteit forensische zorg d.d. 5 september 2018

Te behandelen:

5
Position paper Slachtofferhulp Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Veiligheid en kwaliteit forensische zorg d.d. 5 september 2018

Te behandelen: