Algemeen overleg

Luchtvaart (tweede termijn)

Algemeen overleg: "Luchtvaart (tweede termijn)"Deze vergadering is geweest
In de tweede termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 1 minuut per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Luchtvaart (tweede termijn) op 3 juli
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2018, over Luchtvaart (tweede termijn)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

15
Beantwoording vragen commissie over o.a. de rapportages van de onderzoekstrajecten die deel uitmaken van de feitenbasis voor besluitvorming over de toekomst van Schiphol (Kamerstuk 29665-290)

Te behandelen: