Algemeen overleg : Luchtvaart (tweede termijn)

De vergadering is geweest

3 juli 2018
21:00 - 22:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
In de tweede termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 1 minuut per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Leasen interim regeringsvliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Handhavingsrapportage Schiphol 2017-2

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toelichting op berichtgeving over ingehuurde adviseur MER-actualisatie Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie inzake toelichting op berichtgeving over ingehuurde adviseur MER-actualisatie Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voornemen tot wijziging Besluit slotallocatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsbrief dronebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang van het dronebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Besluit tot afkeuring lokaal richtsnoer inzake verdeling van slots en het doorlopen traject

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten en appreciatie onderzoek secundaire slothandel op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Diverse onderwerpen luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2018, over het bericht ‘Ministerie sjoemelde met geluidsnormen Schiphol’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over o.a. de rapportages van de onderzoekstrajecten die deel uitmaken van de feitenbasis voor besluitvorming over de toekomst van Schiphol (Kamerstuk 29665-290)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpak participatie Luchtvaart en reikwijdte Luchtvaartnota 2020-2050

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verkeersverdelingsregel Schiphol - Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data