Wetgevingsoverleg

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg: "Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) op 14 mei 2018

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te behandelen: