Wetgevingsoverleg : Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is geannuleerd

14 mei 2018
13:00 - 18:00 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • F.B.J. Grapperhaus
    minister van Justitie en Veiligheid

Agendapunten

  1. 1

    Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

    Te behandelen:

    Loading data