Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 september
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 5 september

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Gesprek met de Deltacommissaris op 16 oktober van 16.00 t/m 17.30 uur

Details

Besluit: De leden Sienot (D66), Geurts (CDA), Kröger (GroenLinks) en Van Brenk (50Plus) melden zich aan. Het gesprek zal doorgang vinden.
 
5
Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

Te behandelen:

48
Antwoord van de minister van Financiën op vragen gesteld tijdens het debat over Air France-KLM op 14 juni 2018

Te behandelen:

94
Stafnotitie - Inkomend EU-voorzitterschap Oostenrijk
95
Verzoek van de commissie voor Europese Zaken voor input van de vakcommissies ten behoeve van hun werkbezoek aan Londen op 9 en 10 september inzake Brexit
98
Aanbieding rapport 'Overwegveiligheid – Een risicovolle kruising van belangen' van Onderzoeksraad voor Veiligheid
111
Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces

Details

05-09-2018 10.00 - 11.15 Procedurevergadering
05-09-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Luchtvaartmarkt tussen Amsterdam en Dubai en EU-droneregelgeving
NB: ter vergadering is besloten het deel over EU-droneregelgeving separaat te behandelen in een schriftelijk overleg met inbrengdatum over maand.
06-09-2018 09.00 - 11.00 Ontbijtsessie emissieloos rijden in 2030
06-09-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
10-09-2018 12.00 - 14.45 Werkbezoek Emissieloze busvloot
11-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie 'Bomen langs N-wegen moeten blijven'
20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-09-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
25-09-2018 13.15 - 13.30 Petitie Bandencontrole in de APK
25-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie Nationaal plan op hormoonverstorende stoffen
25-09-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
27-09-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
02-10-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober
03-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
05-10-2018 10.00 - 18.00 Werkbezoek Rotterdam Maritime Capital voor Schone Innovatieve Maritieme Oplossingen (uitnodiging gemeente Rotterdam en Nederland Maritiem Land)
07-10-18 t/m 08-10 - Werkbezoek Spoorwegpolitie Londen en Eurostar
09-10-2018 13.30 - 13.45 Petitie N35
11-10-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
11-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieu- en Transportraad d.d. 29-30 oktober
17-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
31-10-2018 10.30 - 14.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat
31-10-2018 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
07-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-11-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
21-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
21-11-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
05-12-2018 11.30 - 16.00 Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
12-12-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
12-12-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
112
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
 • 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten
 • 34914 Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

2. Debatten
 • Debat over nucleaire veiligheid
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
  Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
 • Debat over de droogteproblematiek
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
 • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
 • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
 • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO MIRT met als eerste spreker het lid Van Aalst (PVV)

NB: de I&W-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6 november 2018.
113
Voorstel van het lid Stoffer (SGP) inzake het uitvoeren van een inventarisatie onder provincies naar de hoeveelheden asbestdaken in Nederland, de huidige provinciale subsidieregelingen en de fondsen voor asbestsanering en de reikwijdte daarvan

Te behandelen:

114
Voorstel van het lid Van Brenk (50Plus) om een reactie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het NOS-bericht "Overal dode vissen in de Geul na mestlozing: 'De beek is bijna dood'" van 3 september j.l.

Te behandelen:

115
Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) om de 'quick scan decentralisatie van een of meer spoorlijnen regeerakkoord' zodra beschikbaar naar de Kamer te sturen

Te behandelen:

116
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om een reactie van de minister op het artikel "Ambtenaren hebben het laatste woord" uit de NRC van 4 september 2018, specifiek op het punt van het daarin genoemde onderzoek naar de ganzenregeling

Te behandelen:

117
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken in september de toezegging te voldoen om de analyse van de btw-verhoging van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) naar de Kamer te sturen

Te behandelen:

118
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken om de vertrouwelijke informatie die ProRail heeft gedeeld met de gemeente Zwijndrecht ten aanzien van spooremplacement Kijfhoek met de Kamer te delen

Te behandelen: