Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 september 2018
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • R. de Roon (PVV)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • B. Becker (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 06-09-2018 17.00 - 18.00 Delegatievergadering werkbezoek Rusland
  do 13-09-2018 12.00 - 13.30 Lunchgesprek met Jordaanse parlementaire delegatie Deelname inventariseren
  do 13-09-2018 13.30 - 14.30 Bijzondere procedure Mensenrechten verdedigers via Netherlands Helsinki Committee
  do 20-09-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-09-2018 13.30 - 15.30 Algemeen overleg AVVN
  wo 26-09-2018 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Aramese Beweging voor Mensenrechten
  do 04-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-10-2018 16.00 - 17.00 Ambtelijke briefing voor delegatieleden AVVN
  do 04-10-2018 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening
  do 11-10 t/m vr 12-10 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
  do 11-10-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  wo 17-10-2018 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Postennet en consulaire dienstverlening (AO met een uur verlengd)
  wo 17-10-2018 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Syrië (met ministers BuZa en BuHa-OS)
  do 18-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 01-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 05-11-2018 17.00 - 22.00 Nota overleg mensenrechtenrapportage 2017.
  week van 12 november begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
  di 13-11-2018 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 15-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 29-11-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg NAVO
  do 29-11-2018 20.00 - 22.00 Algemeen overleg OVSE
  do 13-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
   
 3. 3

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging bezoek aan de Dalai Lama op maandagochtend 17 september a.s. in Rotterdam.

 5. 5

  Verzoek NVMP, namens de Baliegroep, tot aanbieding maatschappelijk appel inzake kernwapens d.d. 25 september 2018

 6. 6

  Verzoek Ambassade van het Koninkrijk Marokko, namens parlementaire delegatie uit Marokko, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek aan Nederland in tweede helft van september.

 7. 7

  Uitnodiging Europees Parlement voor conferentie van het parlementair partnerschap Azië-Europa (ASEP 10) d.d. 27-28 september 2018

 8. 8

  Uitnodiging Parlement van Oostenrijk voor interparlementaire conferentie voor Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (IPC GBVB/GVDB) d.d. 11-12 oktober 2018

 9. 9

  Uitnodiging Europees Parlement, namens commissie DROI, voor interparlementaire conferentie "Human rights and external actions of the EU and member states" d.d. 20 november 2018

 10. 10

  Uitnodiging Ambassade van het Koninkrijk Saudi-Arabië voor bezoek aan Saudi-Arabië

 11. 11

  Verzoek Ambassade van de Republiek Korea, namens parlementaire delegatie uit Zuid-Korea, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 25-28 september 2018

 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de beantwoording vragen commissie over de Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de beantwoording vragen commissie over toekomstige Nederlandse inspanningen in missies en operaties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma over het aanstellen van een speciale havenambassadeur (Kamerstuk 34550-V-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering motie-Omtzigt c.s. inzake Magnitsky-sancties (Kamerstuk 22112-2529)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 73ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Trans-Atlantische relaties

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissies over de politieke ontwikkelingen in China, de handelsrelatie met China en de uitvoering van de beleidsnotitie “Het Nederlandse China-beleid: investeren in Waarden en Zaken” uit 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang met de gesprekken met Israël en de Palestijnse Autoriteit over de instelling van een corridor

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitspraken tijdens de besloten bijeenkomst Touch Dutch Base 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag NAVO-top van 11 en 12 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarlijkse rapportage m.b.t. gedetineerdenbegeleiding in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van een onderzoek van de OPCW naar de gifgasaanval in Douma

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Consulair domein (vertrouwelijke brief, ter inzage gelegd)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Eindevaluatie pilot reisdocumentaanvragen bij een externe dienstverlener en verdere uitbreiding van deze dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over huisvestingproblematiek ministerie Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting BZ begrotingsartikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Vijfde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines; ’s-Gravenhage, 29 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale workshop over de "Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities ", 15 – 26 oktober 2018 te Delft, Nederland; Wenen, 3 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de exploitatie van het Sillimanite-veld; ’s-Gravenhage, 19 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Paternotte en Amhaouch over een versterkt verdragennetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018 (Kamerstuk 21501-02-1895) en het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 25 juni 2018 (Kamerstuk 21501-02-1891)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 30-31 augustus 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken/Gymnich van 30-31 augustus 2018 (21501-02, nr. 1900).

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche : Richtlijn EU Emergency Travel Document

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche: MFK - Raadsbesluit European Peace Facility

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van de 27e jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA), Berlijn 7 t/m 11 juli 2018.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Bosnië en Herzegovina

 45. 45

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017
 46. 46

  Verzoek reactie minister Buitenlandse Zaken op voornemen Britse regering tot het instellen van extra sancties tegen Rusland naar aanleiding van de aanslag op Skripal.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek brief minister Buitenlandse Zaken inzake uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. (34775, nr. 44) over stelling nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rappel van toezegging van staatssecretaris van BZK om de Kamer schriftelijk te informeren over opmerking van WRR inzake ontbreken wettelijke grondslag (Rijkswet) voor de bevoegdheid van de Koninkrijksregering (conform artikel 34 van het Statuut voor het Koninkrij) om elk gedeelte van het Koninkrijk in staat van oorlog te stellen.

  Te behandelen:

  Loading data