Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Defensie 13 sept

Deelnemers


Agendapunten

24
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 29 en 30 augustus 2018 te Wenen (Kamerstuk 21501-28-178)

Te behandelen:

26
28
Voornemen tot verlenging van de overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014

Te behandelen:

30
Overzicht toezeggingen t/m juli 2018
31
Voorstel halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT
32
Procedure vaststelling jaarplanning 2019
33
Uitnodiging Gemeente Woudrichem voor vergadering Klankbordgroep Laagvlieggebied Maas-Waal Area
34
Verzoek VOA om middagprogramma van Vereniging Officieren Artillerie ALV 2019 in de Tweede Kamer te mogen houden d.d. 22 mei 2019
35
Uitnodiging Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland voor lunch in residentie van de Duitse ambassadeur d.d. 24 of 27 september 2018
36
Uitnodiging IVD voor startbijeenkomst Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) d.d. 15 oktober 2018
37
Werkzaamheden van de commissie

Details

do 13-09-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
do 13-09-2018 15.00 - 16.45 rondetafelgesprek Speciale en geheime operaties
do 27-09-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
do 27-09-2018 13.00 - 15.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële
vr 05-10-2018 09.00 - 18.00 Werkbezoek Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
ma 08-10-2018 09.00 - 22.00 Werkbezoek Berlijn
do 11-10 t/m vr 12-10 - Werkbezoek Interparlementaire Conferenties Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
do 11-10-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
do 18-10-2018 11.30 - 12.30 Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV)
Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018  
ma 05-11-2018 10.30 - 14.30 Wetgevingsoverleg Materieel Defensie
do 08-11-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
ma 12-11-2018 10.30 - 17.00 Wetgevingsoverleg Personeel Defensie
di 13-11-2018 20.00 - 22.00 Algemeen overleg EU Defensieraad
do 22-11-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
do 06-12-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
do 20-12-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019                                       

Plenaire activiteiten:
  • week 20 november  In deze week plenaire begrotingsbehandeling Defensie