Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 september 2018
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Bosman (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • S. Karabulut (SP)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.I. Diks (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie op 25 juni 2018 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toestemming deelname technische briefing RIVM-onderzoek chroom-6 bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op gewijzigde motie van de leden Belhaj en Voordewind over wetgeving voor een begrotingsfonds Defensie Materieel (Kamerstuk 34919-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over verdwijning gezonken schepen Javazee (Kamerstuk 32156-90)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  NATO Defence Planning Capability Review

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Intentieverklaring inzake de ontwikkeling van het European Intervention Initiative (EI2)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nadere informatie over maatregelen plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de marinierskazerne Vlissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere informatie over veilig werken met chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het bericht dat de Correspondent op 8 juli 2018 heeft gepubliceerd over de sport- en fitnessapp Polar en de smartwatch van Polar

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel BNC fiche Gezamenlijke Mededeling “het opbouwen van weerbaarheid en reactiecapaciteit tegen hybride dreigingen”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenwerking ontwikkeling Marineterrein Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  OM legt onderzoek majoor Kroon stil

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie van de Operationele Energiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: MFK - Oprichting van het Europees Defensiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwikkelingen die betrekking hebben op de operaties die Nederland in en rond Kidal uitvoert voor de VN-missie in Mali (MINUSMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 29 en 30 augustus 2018 te Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten van het Amerikaanse onderzoek naar scheuren in de springstof bij Excalibur-granaten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Concept Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie 1-10-2018 / 1-7-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 29 en 30 augustus 2018 te Wenen (Kamerstuk 21501-28-178)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie om met indicatoren inzicht te geven in de begrotings- en jaarverslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie (Kamerstuk 34775-X-126)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op notitie 'Terugblik op de klachtbehandeling door Defensie' van de Veteranenombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voornemen tot verlenging van de overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitnodiging Gemeente Woudrichem voor vergadering Klankbordgroep Laagvlieggebied Maas-Waal Area

 31. 31

  Verzoek VOA om middagprogramma van Vereniging Officieren Artillerie ALV 2019 in de Tweede Kamer te mogen houden d.d. 22 mei 2019

 32. 32

  Uitnodiging Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland voor lunch in residentie van de Duitse ambassadeur d.d. 24 of 27 september 2018

 33. 33

  Uitnodiging IVD voor startbijeenkomst Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) d.d. 15 oktober 2018

 34. 34

  Werkzaamheden van de commissie

  do 13-09-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  do 13-09-2018 15.00 - 16.45 rondetafelgesprek Speciale en geheime operaties
  do 27-09-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  do 27-09-2018 13.00 - 15.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële
  vr 05-10-2018 09.00 - 18.00 Werkbezoek Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
  ma 08-10-2018 09.00 - 22.00 Werkbezoek Berlijn
  do 11-10 t/m vr 12-10 - Werkbezoek Interparlementaire Conferenties Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
  do 11-10-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  do 18-10-2018 11.30 - 12.30 Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV)
  Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018  
  ma 05-11-2018 10.30 - 14.30 Wetgevingsoverleg Materieel Defensie
  do 08-11-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  ma 12-11-2018 10.30 - 17.00 Wetgevingsoverleg Personeel Defensie
  di 13-11-2018 20.00 - 22.00 Algemeen overleg EU Defensieraad
  do 22-11-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  do 06-12-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  do 20-12-2018 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019                                       

  Plenaire activiteiten:
  • week 20 november  In deze week plenaire begrotingsbehandeling Defensie  
 35. 35

  Verzoek informatie minister van Defensie mbt verdrag met de VS inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden.

  Te behandelen:

  Loading data