Gesprek

Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs

Gesprek: "Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs, 4-7-2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Nog te ontvangen advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs