Notaoverleg

Passend onderwijs

Notaoverleg: "Passend onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 2 juli 2018, over passend onderwijs
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Passend onderwijs, 2-7-2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Passend onderwijs' opnieuw onder de aandacht
13
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de heer T. over zorgen over de realisatie van passend onderwijs en een klacht tegen de plaatsingsprocedure van het VSO Leo Kanner College in Leiden

Te behandelen:

20
Spreektijden eerste termijn

Details


VVD   14 min
PVV   10 min
CDA   10 min
D66   10 min
GL       7 min
SP       7 min
PvdA   5 min
CU      3 min
SGP    3 min 
21
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: