Notaoverleg

Passend onderwijs

Notaoverleg: "Passend onderwijs"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

SPREEKTIJDEN: zie laatste agendapunt

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 2 juli 2018, over passend onderwijs
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Passend onderwijs, 2-7-2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Passend onderwijs' opnieuw onder de aandacht
4
Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. B. te D. om de geldende 5,5 norm bij het staatsexamen VMBO, HAVO en VWO voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) af te schaffen

Te behandelen:

5
Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van brief aan de Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs over doorzettingsmacht passend onderwijs en jeugdhulp

Te behandelen:

8
Reactie op verzoek commissie over de planning voortgangsrapportage passend onderwijs en beschikbaarheid cijfers inzake oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs

Te behandelen:

13
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de heer T. over zorgen over de realisatie van passend onderwijs en een klacht tegen de plaatsingsprocedure van het VSO Leo Kanner College in Leiden

Te behandelen:

20
Spreektijden eerste termijn

Details


VVD   14 min
PVV   10 min
CDA   10 min
D66   10 min
GL       7 min
SP       7 min
PvdA   5 min
CU      3 min
SGP    3 min 
21
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: