Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie op artikel verschil in vergoeding advocatuur
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 juli 2018
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 28 juni 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 juli 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling

Te behandelen:

4
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

Te behandelen:

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
37
Samenhang tussen het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie en het voorstel voor de richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

Te behandelen:

67
Brievenlijst
68
Opzet rondetafelgesprek Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen
69
Opzet rondetafelgesprek veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg
70
Opzet rondetafelgesprek initiatiefnota "Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat" van het lid Van Dam (CDA)
71
Informele voorbereidingsgroep Ondermijning: opzet rondetafelgesprek inzake Aard, omvang en aanpak ondermijning en opzet rondetafelgesprek Ondermijning en informatie-uitwisseling
72
Opzet rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 III