Debat geweest
20 juni 2018 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om rappel inzake tussenevaluatie wet auteurscontractenrecht
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 13 juni 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de minister voor Rechtsbescherming op het promotieonderzoek van dhr. S. de Bruin
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 20 juni 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 20 juni 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek rondetafelgesprek tbs
Brief lid / fractie
Download Verzoek RTG over initiatiefnota "Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat" van het lid Van Dam (CDA)

Deelnemers


Agendapunten

4
Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening

Te behandelen:

7
Afschrift besluit van 3 mei 2018 houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet

Te behandelen:

9
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
10
Informatie over het effect van het liquidatiegeweld door de georganiseerde criminaliteit op de bescherming van personen in het stelsel bewaken en beveiligen en het stelsel getuigenbescherming en genomen acties

Te behandelen:

28
41
Reactie op de motie van de leden Verhoeven en Buitenweg over openbaarmaking van databestanden, algoritmes en analysemethodes van SyRI (Kamerstuk 32761-118)

Te behandelen:

45
Fiche: richtlijn representatieve acties voor de bescherming van de collectieve belangen van consumenten en intrekking van Richtlijn 2009/22/EC

Te behandelen:

46
Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de verordening Europese verstrekkings- en bewaringsbevelen voor elektronisch bewijsmateriaal in criminele zaken en van het BNC-fiche inzake de richtlijn harmonisering van regels voor de aanstelling van juridische vertegenwoordigers voor het verzamelen van bewijs tijdens opsporing

Te behandelen:

47
Toelichting bij Raadsbesluit toetreden tot Verdrag Raad van Europa veiligheid, beveiliging en gastvrijheid sportevenementen (CETS nr. 218)
51
Stafnotitie - Recente en verwachte rapporten rondom de thema’s in de integrale migratieagenda
52
Stafnotitie - Voorstellen inzake voortgang modernisering Wetboek van Strafvordering
53
Voorstel data procedurevergaderingen J&V tot aan het kerstreces

Details

Woensdag 12 september 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 26 september 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 10 oktober 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 17 oktober 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
HERFSTRECES: 19 t/m 29 oktober 2018 
Woensdag 7 november 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 21 november 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 5 december 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 19 december 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
KERSTRECES: 21 december 2018 t/m 14 januari 2019
56
Verzoek rondetafelgesprek naar aanleiding van initiatiefnota 'Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat' van het lid Van Dam (CDA)

Te behandelen:

57
Verzoek rondetafelgesprek veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

Te behandelen:

58
Voorstel terugblik van de rapporteurs over het Jaarverslag en de Slotwet 2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie tijdens volgende procedurevergadering

Te behandelen:

61
Verzoek reactie op het WODC-rapport Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Te behandelen:

63
Brievenlijst
64
Opzet rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 II