Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc openstaand 171221
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 18-1-2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 18-1-2018 (LET OP: afwijkend tijdstip)

Deelnemers


Agendapunten

1
De commissie besluit het algemeen overleg Leraren op 21 februari van 10.00-14.00 uur, te verplaatsen naar de middag (14.00-18.00 uur).
2
In verband met veel berichten van verhindering van de genodigden van het eerste rondetafelgesprek lumpsum-financiering op 30 januari a.s., wordt een nieuwe planning gemaakt.
3
Brievenlijst
4
Aanbieding briefadvies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en Raad voor Cultuur
5
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Te behandelen:

29
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • 16-01-2018 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding programma Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018
 • 17-01-2018 11.00 - 12.00 Gesprek Programma Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018
 • 17-01-2018 12.00 - 15.30 Algemeen overleg Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs
 • 18-01-2018 15.00 - 16.00 Procedurevergadering
 • 18-01-2018 17.00 - 18.00 Technische briefing Vervolgonderzoek Algemene Rekenkamer naar vastgoedmanagement en Governance bij hoger onderwijsinstellingen
 • 19-01-2018 13.00 - 17.00 Werkbezoek Wetenschapsbeleid
 • 23-01-2018 13.30 - 13.45 Petitie Platform Handschriftontwikkeling Internationale Week van het Handschrift
 • 23-01-2018 13.45 - 14.00 Petitie Vereniging Bartiméus Sonneheerdt aanbieding petitie 'Ik wil audiodescriptie'
 • 25-01-2018 10.30 - 11.30 Technische briefing Ambtelijke technische briefing lumpsumregeling po en vo
 • 25-01-2018 13.30 - 14.30 Technische briefing Onderzoek Algemene Rekenkamer naar voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs
 • 31-01-2018 11.00 - 14.00 Algemeen overleg ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening)
 • 01-02-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • 07-02-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
 • 07-02-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg OJCS-raad
 • 08-02-2018 10.00 - 11.30 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over Achterstandenbeleid
 • 14-02-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Achterstandenbeleid
 • 15-02-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • 21-02-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Leraren
 • 07-03-2018 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt
30
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (ter informatie)

Details

16. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (minister OCW, minister J&V, minister SZW)
18. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (minister OCW)
22. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)