Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

18 januari 2018
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De commissie besluit het algemeen overleg Leraren op 21 februari van 10.00-14.00 uur, te verplaatsen naar de middag (14.00-18.00 uur).

 2. 2

  In verband met veel berichten van verhindering van de genodigden van het eerste rondetafelgesprek lumpsum-financiering op 30 januari a.s., wordt een nieuwe planning gemaakt.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Aanbieding briefadvies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en Raad voor Cultuur

 5. 5

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tussentijdse rapportage vaste boekenprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindevaluatie Beste Buren-jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Kwint over STER-inkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-594)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie met betrekking tot rechtsongelijkheid aangaande stopzetten kinderbijslag i.v.m. recht op studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Özdil, tijdens Regeling van Werkzaamheden, over het bericht dat niet alle scenario’s volledig zijn onderzocht in het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Inspectierapport over de Islamitische Universiteit Europa (Kamerstuk 34775-VIII-10)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Onderzoekskader voor het toezicht op het College voor toetsen en examens (CvTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tussentijdse bevindingen evaluatie accreditatiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aanpak Beter Benutten voor Beter Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van de leden Kwint en Van den Hul over rechten voor zwangere studenten (Kamerstuk 31524-324)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van het Dagblad van het Noorden inzake 'Chinese partijsecretaris in bestuur RUG-campus Yantai'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift reactie op de brief van de PO-, VO- en MBO Raad over het lerarenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op onderzoeksrapport 'Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op een brief van een burger over maatwerkprocedures in passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tussenevaluatie sectorakkoorden funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 november 2017, over het bericht ‘Vrouwen verdienen minder door vragen naar laatste loon’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Inplannen van het AO Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • 16-01-2018 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding programma Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018
  • 17-01-2018 11.00 - 12.00 Gesprek Programma Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018
  • 17-01-2018 12.00 - 15.30 Algemeen overleg Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs
  • 18-01-2018 15.00 - 16.00 Procedurevergadering
  • 18-01-2018 17.00 - 18.00 Technische briefing Vervolgonderzoek Algemene Rekenkamer naar vastgoedmanagement en Governance bij hoger onderwijsinstellingen
  • 19-01-2018 13.00 - 17.00 Werkbezoek Wetenschapsbeleid
  • 23-01-2018 13.30 - 13.45 Petitie Platform Handschriftontwikkeling Internationale Week van het Handschrift
  • 23-01-2018 13.45 - 14.00 Petitie Vereniging Bartiméus Sonneheerdt aanbieding petitie 'Ik wil audiodescriptie'
  • 25-01-2018 10.30 - 11.30 Technische briefing Ambtelijke technische briefing lumpsumregeling po en vo
  • 25-01-2018 13.30 - 14.30 Technische briefing Onderzoek Algemene Rekenkamer naar voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs
  • 31-01-2018 11.00 - 14.00 Algemeen overleg ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening)
  • 01-02-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • 07-02-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
  • 07-02-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg OJCS-raad
  • 08-02-2018 10.00 - 11.30 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over Achterstandenbeleid
  • 14-02-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Achterstandenbeleid
  • 15-02-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • 21-02-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Leraren
  • 07-03-2018 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt
 30. 30

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (ter informatie)

  16. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (minister OCW, minister J&V, minister SZW)
  18. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (minister OCW)
  22. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)