Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid op 12 september 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2018, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Reactie op verzoek commissie om een reactie op het “Cuban LGBT blackbook” van LGBT Asylum support en verzoek om thematisch ambtsbericht over de situatie van LHBT’s in Cuba

Te behandelen:

19