Algemeen overleg : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

12 september 2018
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • F.W. Futselaar (SP)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • F. Azarkan (DENK)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)
 • M. Groothuizen (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • M. Azmani (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het vreemdelingenbeleid in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de problematiek van in Nederland geboren kinderen van Chinese ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over petitie "NietGayGenoeg" door LGBT Asylum Support

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Tellegen over een adequaat niveau van screening van nareizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op het “Cuban LGBT blackbook” van LGBT Asylum support en verzoek om thematisch ambtsbericht over de situatie van LHBT’s in Cuba

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake mediaberichtgeving over slechte woonomstandigheden in asielzoekerscentra voor kinderen met een ziekte of handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatie over aantal vreemdelingen dat met een vals reisdocument Nederland binnenkomt

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ondersteuning bij zelfstandige terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Asielzoekers in bewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpak overlastgevende asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Fritsma over geen arbeidskrachten van buiten de EU naar Nederland halen als beloning

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed op terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst tweede en derde tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Asielinstroom 2014–2016: een cohort asielzoekers in beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeken naar asielzoekers die mogelijk terroristische motieven hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  WOB besluit t.a.v. eenmalige afspraak tegemoetkoming plankosten niet gerealiseerde opvanglocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapporten Inspectie Justitie en Veiligheid inzake terugkeer en vertrek en toezeggingen op het gebied van terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over het artikel “Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan” in het tijdschrift Asiel en Migrantenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en lhbti’s

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Flexibilisering asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Landgebonden asielbeleid Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Landgebonden asielbeleid Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Landgebonden asielbeleid China

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Besluit op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot Extra begeleiding- en toezichtlocaties (ebtl)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoek naar alle aspecten die bijdragen aan het langdurig verblijf van vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Langdurig verblijvende vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data