08
dec
Besloten debat
8 december 2017 10:00
E-mailprocedure

E-mailprocedure: verzoek om een brief van de minister van SZW over het begrip zorgplicht van de opdrachtgever:

E-mailprocedure: "E-mailprocedure: verzoek om een brief van de minister van SZW over het begrip zorgplicht van de opdrachtgever:"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie SZW
Verzonden: donderdag 7 december 2017 9:55
Aan: GC-Commissie-SZW
Onderwerp: E-mailprocedure: verzoek van het lid Gijs van Dijk (PvdA), namens de fracties van VVD, CDA, D66, GL en de SP, om een brief van de minister SZW over het begrip zorgplicht van de opdrachtgever: uw reactie graag uiterlijk vrijdag 8 december om 10.00 uur
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Onderstaand treft u het verzoek  van het lid Gijs van Dijk (PvdA), namens de fracties van de VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP, om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middels een vóór maandag 18 december te ontvangen brief (met het oog op de begrotingsbehandeling SZW)  te laten  reageren op het begrip zorgplicht van de opdrachtgever , de concrete betekenis ervan in de praktijk en de mate waarin er zekerheden uit ontleend kunnen worden. Gezien de “ondertekening” is er een meerderheid voor dit verzoek. Ik wil u in de gelegenheid stellen tot  (graag een allen beantwoorden op dit e-mailbericht ) uiterlijk vrijdag  8 december om 10.00 uur  aan te geven of u met het verzoek kunt instemmen.
 
Met vriendelijke groet
Marc Esmeijer
Griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
070-3182080
 
 
 
Van: Dijk van G.
Verzonden: woensdag 6 december 2017 18:34
Aan: Esmeijer M.E.
Onderwerp: Verzoek emailprocedure
 
Beste Marc,
 
Hierbij het verzoek voor een emailprocedure om een brief van de minister van SZW, het verzoek is namens VVD, CDA, D66, PvdA, Groen Links en SP. 
 
Vanuit de commissie is een rondetafelgesprek georganiseerd waar middels uitgebreide voorbereiding diverse partijen zijn geconsulteerd. De commissie constateert dat het begrip ‘zorgplicht van de opdrachtgever’ in het kader van de aansprakelijkheid van werkgevers voor de risico’s van hun bezorgers tot verschillende interpretaties leidt en daarmee voor verwarring kan zorgen.
 
De commissie verzoekt de minister per brief in te gaan op het begrip zorgplicht, de concrete betekenis ervan in de praktijk en de mate waarin er zekerheden uit ontleend kunnen worden. Met verzoek de brief te ontvangen voor maandag 18 december gelet op de begrotingsbehandeling. 
 
 Met groet,
 
Gijs van Dijk
 
 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst e-mailprocedure 8 december 2017: verzoek nadere informatie begrip zorgplicht van de opdrachtgever

Agendapunten