Debat geweest
11 april 2018 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 21 maart 2018 - 4 april 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op Cuban LGBT blackbook
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 11 april 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake bericht 'Politie treedt minder vaak hardhandig op'
Brief lid / fractie
Download Verzoek schriftelijke reactie op de ‘Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning’ van de Taskforce Brabant Zeeland
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake bericht 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?'
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 11 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Te behandelen:

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
10
Reactie op motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's (Kamerstuk 29517-129)

Te behandelen:

12
14
16
Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘Gewapende tienerrovers rukken op’

Te behandelen:

21
Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package – at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018
36
Voorstel opzet rondetafelgesprek brandweer
37
Voorstel opzet rondetafelgesprek internetbedrijven en privacybescherming