Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda OCW-procedurevergadering, 26-10-2017 (tijdstip is gewijzigd naar 10.30 uur)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 26-10-2017
Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc openstaand 171024

Deelnemers


Agendapunten

1
Alle aangehouden stukken en dossiers worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 16 november a.s. van 10.15-11.45 uur.
2
De commissie wordt door de nieuwe bewindspersonen uitgenodigd voor een kennismakingsborrel op dinsdag 31 oktober.
3
Brievenlijst
13
Reactie op motie van het lid Duisenberg c.s. over landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten moeten voldoen (Kamerstuk 34550-VIII-21)

Te behandelen:

22
Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Besluit lerarenregister'
29
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • 24-10-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen
 • 24-10-2017 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland
 • 24-10-2017 16.00-17.00 uur GesprekOECD videoconference
 • 25-10-2017 15.30-16.45 uur Gesprek European Institute for Gender Equality (EIGE)
 • 26-10-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Rapport onderwijsinspectie n.a.v. specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht
 • 26-10-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
 • 31-10-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Inspectierapport Islamitische Universiteit Europa
 • 31-10-2017 13.45-14.00 uur Petitie Belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland
 • 09-11-2017 12.00-13.00 uur Gesprek Leven Lang Leren met ROA en CBS
 • 13-11-2017 11.00-18.00 uur WetgevingsoverlegOCW-begroting onderdeel Cultuur
 • 15-11-2017 10.00-12.00 uur Algemeen overleg OJCS-raad
 • 16-11-201710.15-11.15 uur Procedurevergadering
 • 27-11-201711.00-17.00 uur WGO OCW-begroting onderdeel Media
 • 30-11-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering 
 • 30-11-2017 16.30-19.00 uur Gesprek Verzoek Buma/Stemra e.a. tot aanbieding rapport m.b.t. specifieke situatie van professionele componisten in Nederland (in Nieuwspoort)
 • 14-12-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
 • 21-12-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
30
Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 (in besloten gedeelte van procedurevergadering)