Wetgevingsoverleg : Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

De vergadering is geweest

4 december 2017
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • T. Kuzu (DENK)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op rapporten ‘Kinderrechtenmonitor 2016’ en ‘Als je het ons vraagt De Kinderombudsman op Kinderrechtentour’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Passende hulp voor jongeren met complexe psychische problemen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) ‘Zorg voor samenhangende zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Wet Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over toezending van de rapporten van de IGZ en IJZ over de wantoestanden bij zorgboerderij 't Polböske in Enschede voorzien van een reactie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Diverse rapporten over jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder alsmede Handreiking aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 en Inkoop en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op bericht RTL-nieuws d.d. 27 november 2017 over agressie in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data