Wetgevingsoverleg

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2017, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie wetgevingsoverleg - Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018 - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

10
Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder alsmede Handreiking aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 en Inkoop en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Te behandelen:

12
Moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

Te behandelen: