Agendapunten

 1. Deskundigenbijeenkomst over de discussienota van de Europese Commissie over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU)

  Te behandelen:

 2. Blokindeling deskundigenbijeenkomst


  Blok 1 (45 minuten)
  - Dr Adriaan Schout, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
  - Bert Smid, Centraal Planbureau
   
  Blok 2 (45 minuten) (Engelstalig)
  - Nicolas Véron, Bruegel en Peterson Institute
  - prof. Fabian Amtenbrink, Erasmus Universiteit Rotterdam en European Research Centre for Economic and Financial Governance
   
  Blok 3 (45 minuten)
  - prof. Alfred van Staden, Adviesraad Internationale Vraagstukken
  - prof. Mathieu Segers, Universiteit Maastricht
  - prof. Ewald Engelen, Universiteit van Amsterdam

  Van deze deskundigenbijeenkomst wordt geen verslag gemaakt.
 3. Standpuntennotities van de deelnemende deskundigen

  Te behandelen: