Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 8 november 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 8 november 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE CONTROVERSIËLE EN AANGEHOUDEN WETSVOORSTELLEN AGENDAPUNT 3
3
Wetsvoorstellen

Te behandelen:

4
VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE CONTROVERSIËLE EN AANGEHOUDEN ONDERWERPEN/ALGEMEEN OVERLEGGEN AGENDAPUNTEN 5 T/M 29
6
Ambulancezorg/Acute zorg

Details

Besluit: Algemeen overleg plannen voor het Kerstreces

Te behandelen:

7
Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Details

Besluit: Algemeen overleg plannen voor het Kerstreces

Te behandelen:

9
Euthanasie

Details

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zakenbrief

Te behandelen:

11
GGZ

Details

Besluit: Algemeen overleg plannen voor het Kerstreces

Te behandelen:

12
Governance

Details

Besluit: Algemeen overleg wordt samengevoegd met algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (2018)

Te behandelen:

13
Hulpmiddelenbeleid

Details

Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

Te behandelen:

14
IGZ

Details

Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

Te behandelen:

15
Kwaliteitszorg

Details

Besluit:
 1. Bewindspersoon verzoeken om stand van zakenbrief
 2. Algemeen overleg plannen voor het Kerstreces

Te behandelen:

16
Medisch specialistische zorg/ziekenhuizorg

Details

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zakenbrief. Na begrotingsbehandeling zal de opportuniteit van het algemeen overleg en de aanhangige brieven worden besproken

Te behandelen:

17
Medische ethiek

Details

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zakenbrief

Te behandelen:

18
NZa

Details

Besluit: Algemeen overleg wordt samengevoegd met het algemeen overleg Governance/Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming.

Te behandelen:

19
Ouderenzorg

Details

Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

Te behandelen:

20
Preventiebeleid

Details

Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

Te behandelen:

21
TSN/Toekomst thuiszorg

Details

Besluit: Algemeen overleg  TSN/Toekomst thuiszorg komt te vervallen. Aanhangige brief wordt betrokken bij de ao's Wmo en Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Te behandelen:

22
Vernieuwingsagenda zorg

Details

Besluit:
 1. Algemeen overleg Vernieuwingsagenda zorg komt te vervallen
 2. Brief inzake Doelmatigheidsonderzoek Buurtzorg (31765-114) en brief inzake Waardig leven met zorg (34102-105) worden toegevoegd aan het algemeen overleg Ouderenzorg
 3. Brief inzake Rapport 'De Zorgagenda voor een gezonde samenleving' (34550-XVI-137) wordt toegevoegd aan algemeen overleg Preventiebeleid

Te behandelen:

23
Verpleeghuiszorg

Details

Besluit: Algemeen overleg wordt samengevoegd met algemeen overleg Ouderenzorg

Te behandelen:

24
Verslavingszorg/Drugsbeleid

Details

Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

Te behandelen:

25
Wlz

Details

Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

Te behandelen:

27
Zorgverzekeringswet

Details

Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

Te behandelen:

29
Overige brieven 5/4 controversieel verklaard

Te behandelen:

32
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden betreffende de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Te behandelen:

38
Stafnotitie - Overzicht nog te plannen AO's met bijbehorende brieven (november 2017)
39
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken per 1 november 2017)

Details

Besluit: ter informatie
Noot: naar aanleiding van punt 2 onder 'Plenaire debatten'. De aanvrager/diens vervanger is voornemens om het debat af te voeren van de lijst met aanhangige debatten 

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -  

Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
 2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie).                                                                                         
 3. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Kuik bij de RvW van 3 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
 4. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (aangevraagd door het lid Peters bij de RvW van 10 oktober 2017)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
 2. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 12 oktober 2017)
 3. Dertigenledendebat over de lastendruk in de zorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 24 oktober 2017)
 4. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 24 oktober 2017)
 5. Dertigledendebat over de werkdruk en de personeelstekorten in de ambulancezorg (aangevraagd door het lid Kooiman bij de RvW van 1 november 2017)
 6. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holding (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
 7. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
 8. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)

VAO’s/VSO’s
     -