Plenair debat

Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

Plenair debat: "Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Berichten dat NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

Te behandelen:

2
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 september 2017, over berichten dat misstanden in slachterijen structureel zijn en uit Wob-stukken blijkt dat handhaving zich beperkt tot waarschuwingen en lage boetes

Te behandelen: