Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 4 oktober 2017
Brief lid / fractie
Download Suggesties briefing C2000
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie Internationaal onderzoek kinderpornografie
Brief lid / fractie
Download Verzoek SP-PvdA rondvraag procedurevergadering. Motie afpakken crimineel geld
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie 4 oktober 2017
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 7 september - 27 september 2017
Brief lid / fractie
Download TNO-rapport over de communicatie tussen doven/slechthorenden en de hulpdiensten

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183) en de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (PbEU 2016, L 183) (Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen)

Te behandelen:

3
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
5
Reactie op verzoek commissie over aandacht voor noodzaak tot verdere bestrijding van faillissementsfraude en ondermijning van ons maatschappelijk bestel door veelplegers-netwerken en uitvoering van de motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg over eventuele extra kosten door nieuwe inspanningen (Kamerstuk 34253-11)

Te behandelen:

21
Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2017, over de inzet van de politie in instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het algemeen

Te behandelen:

28
Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het reguliere bezoek aan Nederland in mei 2016

Te behandelen:

33
Wijziging data procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2017

Details

  • Woensdag 6 december 2017 van 14.30 tot 16.00 uur in plaats van woensdag 29 november 2017 van 14.30 tot 16.00 uur 
  • Woensdag 13 december 2017 van 14.30 tot 16.00 uur vervalt
34
Stand van zaken werkgroep extern onderzoek misbruik en mishandeling
36
Stafnotitie - Inzet JPSG Europol
41
Werkbezoek Brussel

Details

  • Het lid Van Oosten geeft een terugkoppeling inzake het werkbezoek aan Brussel.
  • Op verzoek van het lid Buitenweg zal de staf de commissie informeren over de wijze waarop parlementen uit andere EU-lidstaten hun informatievoorziening hebben georganiseerd.
42
Brievenlijst