Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Fiche: verordening invoer cultuurgoederen

  Te behandelen:

 3. Implementatie wijziging Mediawet 2008

  Te behandelen:

 4. Evaluatie en vervolg 'archeologiefonds'

  Te behandelen:

 5. Werkprogramma van de Raad voor Cultuur 2017-2018

  Te behandelen:

 6. Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs

  Te behandelen:

 7. Werkprogramma 2018 van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

 8. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 25 Rijksbegroting (Emancipatie)

  Te behandelen:

 9. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

 10. Verbetering arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs

  Te behandelen:

 11. Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 12. Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 (In besloten gedeelte van de p.v.)

 13. Advies van SER en de Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

 14. Algemeen Overleg Emancipatiebeleid

  Te behandelen:

 15. Rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht

  Te behandelen:

 16. Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie

  Te behandelen:

 17. Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018

  Te behandelen: