Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 september 2017
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Fiche: verordening invoer cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Implementatie wijziging Mediawet 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie en vervolg 'archeologiefonds'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkprogramma van de Raad voor Cultuur 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies van SER en de Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Werkprogramma 2018 van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verbetering arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van CSG Dingstede te Meppel inzake het aanbod om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 25 Rijksbegroting (Emancipatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Algemeen Overleg Emancipatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • 26-09-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland
  • 28-09-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs
  • 28-09-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
  • 29-09-201710.00 uur Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018
  • 04-10-2017 10.00-12.00 uur Gesprek CITO
  • 09-10-2017 11.00-15.00 uur Werkbezoek DUO
  • 12-10-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs
  • 12-10-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
  • 24-10-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen
  • 25-10-2017 15.30-16.45 uur Gesprek European Institute for Gender Equality (EIGE)
  • 31-10-2017 13.45-14.00 uur Petitieaanbieding Belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland
  • 02-11-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
  • 13-11-2017 11.00-18.00 uur Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur
  • 15-11-2017 10.00-12.00 uur AO OJCS-raad
  • 27-11-2017 11.00-17.00 uur Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
  • 30-11-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
  • 14-12-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
  • 21-12-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
 20. 20

  Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

  Ter informatie

  Te agenderen debatten
  --

  Te agenderen dertigledendebatten
  --