Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Advies van SER en de Raad voor Cultuur
Brief lid / fractie
Algemeen Overleg Emancipatiebeleid
Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 28-9-2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
19
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • 26-09-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland
 • 28-09-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs
 • 28-09-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
 • 29-09-201710.00 uur Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018
 • 04-10-2017 10.00-12.00 uur Gesprek CITO
 • 09-10-2017 11.00-15.00 uur Werkbezoek DUO
 • 12-10-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs
 • 12-10-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
 • 24-10-2017 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen
 • 25-10-2017 15.30-16.45 uur Gesprek European Institute for Gender Equality (EIGE)
 • 31-10-2017 13.45-14.00 uur Petitieaanbieding Belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland
 • 02-11-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
 • 13-11-2017 11.00-18.00 uur Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur
 • 15-11-2017 10.00-12.00 uur AO OJCS-raad
 • 27-11-2017 11.00-17.00 uur Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
 • 30-11-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
 • 14-12-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
 • 21-12-2017 10.15-11.15 uur Procedurevergadering
20
Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

Details

Ter informatie

Te agenderen debatten
--

Te agenderen dertigledendebatten
--