Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 november 2017
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • S. Karabulut (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie.

  23-11-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  27-11-2017 13.00 - 14.30 Technische briefing Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2018
  27-11-2017 14.45 - 16.15 Technische briefing Verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS
  27-11-2017 16.30 - 18.00 Technische briefing Verlenging Nederlandse bijdrage aan Resolute Support in 2018
  29-11-2017 10.00 - 13.00 Bijzondere procedure Burgerslachtoffers in de strijd tegen ISIS
  29-11-2017 13.00 - 14.00 Gesprek vice-minister van Buitenlandse Zaken van Georgië
  29-11-2017 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure Leden Tibetaanse parlement in ballingschap
  30-11-2017 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg OVSE
  04-12-2017 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Verlenging NL bijdrage Minusma
  04-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Nederlandse bijdrage aan Resolute Support in 2018
  07-12-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  07-12-2017 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Aanbieding rapport 'Freedom of Thought' van Humanistisch Verbond
  12-12-2017 18.15 - 19.30 Gesprek met AIV over werkprogramma AIV
  14-12-2017 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Artikel-100 Verlenging Nl bijdrage strijd tegen ISIS N.B.: alleen met ministers BuZa en Def; minister BuHa-OS verhinderd.
  21-12-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  17-01-2018 17.00 - 19.00 Kennismakingsbijeenkomst met minister Zijlstra en minister Kaag
  01-02-2018 10.30 - 14.00 Ontvangst Nederlandse ambassadeurs door Eerste en Tweede Kamer


  Nog te plannen activiteiten:
  - Algemeen Overleg over agenda NAVO ministeriële van 5-6 december 2017: zie brief minister d.d. 17 november 2017.
  - Algemeen Overleg ter voorbereiding op RBZ van 11 december 2017: zie brief minister d.d. 17 november 2017.
  - Algemeen Overleg voortgang MH17 dossier: te plannen begin 2018
  - Algemeen Overleg over (nog te ontvangen) kabinetsreactie op CAVV-EVA advies inzake gebruik door politici van de term genocide: minister heeft tijdens begrotingsdebat toegezegd dat kabinetsreactie nog vóór begin Kerstreces aan de Kamer wordt gestuurd.
   

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek om gesprek van commissie Buitenlandse Zaken met Yair Lapid, Israëlische parlementslid en partijleider van Yesh Atid over o.a. toekomst Israëlisch-Palestijnse conflict, veiligheidssamenwerking tussen Israël en Nederland en positie EU t.o.v. huidige situatie in de regio d.d. 30 november 2017

 4. 4

  Verzoek RVO, namens journalisten en opnie makers uit de Westelijke Balkan, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2017

 5. 5

  Uitnodiging van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de leden van de corresponderende commissies van de Eerste en Tweede Kamer voor een informele kennismakingsbijeenkomst op het Ministerie van Buitenlandse Zaken op woensdag 17 januari 2018 van 17.00 tot 19.00 uur.

 6. 6

  Operationele pauze en hervatting van de missies

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de situatie in de Koerdische regio (Kamerstuk 32623-178)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om advies te mogen vragen aan de Extern Volkenrechtelijke Adviseur (EVA) over Koerdische regio

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake arrestatiebevel Turkse journalist

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Consulair domein

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de Eritrese diasporabelasting in Europa (Kamerstuk 22831-130)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming voor briefings omtrent de verlenging Nederlandse bijdrage aan drie missies

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken inzake Goedkeuringswet voor het bilaterale MH17-verdrag met Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 14 november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluit van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (op basis van artikel 46, lid 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) om wegens schending van de mensenrechten een procedure in gang te zetten tegen Azerbeidzjan

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpassing planning 2017 beleidsdoorlichtingen Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de moties van het lid Karabulut c.s. over Marokko en de oorlog in Jemen als prioriteit (Kamerstuk 34775-V-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de Jaarlijkse zitting 2017 van de NAVO Parlementaire Assemblee

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van de 137e zitting van de Assemblee van Interparlementaire Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2017Z15138 Aan minister Buza - reactie rapport Nationale Ombudsman10-11-2017
  2017Z14366 Aan minister Buza - verzoek reactie CAVV-EVA rapport term genocide 27-10-2017
  2017Z14352 Aan minister Buza - termijn toezending nieuwe mensenrechtenrapportage 27-10-2017
  2017Z14329 Aan ministers Buza Def BuHaOs - feit vragen Verlenging Nl bijdrage internationale strijd tegen IS 28-09-2017
  2017Z14327 Aan ministers Buza Def BuHaOs VenJ - feit vragen Nl bijdrage Minusma 28-09-2017
  2017Z14328 Aan ministers Buza Def BuHaOs - feit vragen Nl bijdrage Resolute support 28-09-2017
  2017Z12142 Aan minister Buza - reactie brf situatie Nederlandse in Libië 14-09-2017
  2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017
 23. 23

  Uitnodigen Amnesty International voor hun jaarlijkse schrijfmarathon in de Kamer.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek ontvangst in bijzondere procedure Ahmed Zefzafi inzake politiek gedetineerden in Marokko.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Coördinatie data werkbezoeken buitenlandcommissies

  Te behandelen:

  Loading data