Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 8 november
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 8 november

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen

Details

Hieronder zijn alle zaken opgenomen die de commissie IenM controversieel heeft verklaard, danwel heeft aangehouden tot na de kabinetsformatie. Nu de kabinetsformatie is afgerond, kunnen deze zaken in behandeling worden genomen.

Te behandelen:

20
Geplande commissieactiviteiten

Details

In dit overzicht is voor de duidelijkheid aangegeven welke bewindspersonen bij welke overleggen aanwezig zullen zijn, met het oog op het nieuwe kabinet.

Besluit: De staatssecretaris niet uitnodigen voor het algemeen overleg Wadden d.d. 24 januari 2018 en Kamerstuk 23645, nr. 649 over de vervoersconcessies voor de Waddenveren verwijderen van de agenda van dit algemeen overleg.
Noot: Dit betreft een ov-dossier; de brief zal worden behandeld tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi.

Besluit: De algemeen overleggen Ruimtelijke ordening d.d. 29 november 2017 en Klimaat d.d. 14 december 2017 komen te vervallen. Na de instelling van Kamercommissies naar aanleiding van de kabinetsformatie zal worden besloten over de behandeling van de voor deze overleggen geagendeerde stukken.
 
 • 14-11-2017 t/m 16-11-2017 Werkbezoek VN-klimaatconferentie Bonn
 • 14-11-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid
  • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
 • 15-11-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg OVV-rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol 
 • 22-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 22-11-2017 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 5 december
  • Dit keer alleen minister, gezien de agenda
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 23-11-2017 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
 • 23-11-2017 14.00 - 15.00 Technische briefing Werkprogramma 2018 Europese Commissie transport
 • 23-11-2017 15.00 - 16.00 Technische briefing Werkprogramma 2018 Europese Commissie milieu
 • 27-11-2017 12.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Water
  • Minister
  • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
 • 29-11-2017 15.30 - 17.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
  • Staatssecretaris
  • Rapporteur Remco Dijkstra
  • Stafnotitie ERTMS wordt verspreid onder de leden
 • 30-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoor
  • Staatssecretaris
  • Stafnotitie HSL-Zuid is verspreid onder de leden
 • 30-11-2017 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval
 • 04-12-2017 11.00 - 15.30 Wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit
  • Staatssecretaris
  • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
 • 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Boetebeleid in de binnenvaart
 • 06-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 06-12-2017 11.30 - 13.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
  • Staatssecretaris, afhankelijk van agenda ook minister EZK
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 07-12-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
  • Minister
 • 07-12-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen suppletoire begrotingen Najaarsnota 2017
  • Kamerbrede stafnotitie  wordt verspreid onder de leden
 • 11-12-2017 10.30 - 10.45 Petitieaanbieding Platform A2 inzake MIRT-onderzoek Weert-Eindhoven 
 • 11-12-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
  • Minister en staatssecretaris
  • Rapporteurs Begrotingsonderzoek Middendorp en Jetten zullen tijdens het notaoverleg hun inbreng leveren
  • Stafnotitie over begrotingsonderzoek wordt verspreid onder de leden
 • 13-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  • Staatssecretaris
 • 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  • Staatssecretaris
 • 14-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Mobiele telefoon in het verkeer
 • 14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
  • Minister en minister JenV
  • Stafnotitie verkeershandhaving wordt verspreid onder de leden
 • 19-12-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest)
  • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
 • 20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  • Staatssecretaris

- Kerstreces -  
 
 • 18-1-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  • Staatssecretaris
 • 24-1-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Wadden
  • Minister
 • 25-1-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  • Minister

Nog te plannen:
 • Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
  • Staatssecretaris
21
Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
  De commissie heeft op 25 oktober 2017 besloten ter voorbereiding op dit debat een schriftelijk overleg te houden.

   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • Er zijn op dit moment geen tweeminutendebatten op IenM-gebied aangevraagd.
23
Voorstel van het lid Jetten (D66) om de minister te vragen naar de stand van zaken van de toezending van de Nota van Wijzing op de Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen motorvoertuigen (34182)

Te behandelen:

24
Voorstel van de leden Jetten (D66), Van Helvert (CDA) en Dijkstra (VVD) om het notaoverleg MIRT te verplaatsen (nog wel dit jaar) zodat de minister in staat wordt gesteld in het kader van het MIRT nog een aantal bestuurlijke overleggen te voeren

Te behandelen:

27
Programmavoorstel van het lid Jetten (D66) rondetafelgesprek over de verduurzaming van de binnenvaart en short sea shipping d.d. 6 december 14.00-17.30 uur