Agendapunten

 1. Programma rondetafelgesprek Nationale Rapportage implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)  Deelsessie 1 (10.00 – 11.00 uur)
  • Hermanus Rietveld, Coördinator Sustainable Development Goals, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Bart Romijn, directeur Partos, mede namens Ready for Change
  • Marinus Verweij, directeur ICCO
  • Eppy Boschma, secretaris VNO-NCW, MKB NL, Global Compact Netwerk Nederland
  • Arend van Wijngaarden, vicevoorzitter CNV
   
  Deelsessie 2 (11.00 – 12.00 uur) 
  • Ivo Leijten, bestuurslid/belangenbehartiger internationaal, Nationale Jeugdraad (NJR)
  • Edith van der Spruit, directeur WO=MEN (Dutch Gender Platform)
  • Renske Steenbergen, beleidsmedewerker Internationale Zaken, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Judith de Kroon, senior beleidsmedewerker Strategie en Beleid, NWO-WOTRO
  • Judith Kallenberg, head of policy Gavi, the Vaccine Alliance
 2. Nationale Rapportage implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s)

  Te behandelen:

Gerelateerde zaken